Δρ Θεοδώρα Μπάρτζου - Προσωπικός / Οικογενειακός Ιατρός

Καλέστε μας

+357 26442323

Email

info@peyiagpsurgery.com

Δρ Θεοδώρα Μπάρτζου - Προσωπικός / Οικογενειακός Ιατρός

Δρ Θεοδώρα Μπάρτζου - Προσωπικός / Οικογενειακός Ιατρός

Επαναλαμβανόμενη Συνταγή

For Repeat Prescriptions please select and complete the form below

All fields MUST be completed

Επαναλαμβανόμενη Συνταγή

GESY PATIENTS ONLY

IMPORTANT
All fields below MUST be completed.  Please list your requests in the following format:

Name of Medication    Dosage        Frequency
Aspirin                               75mg             1 per day
Panadol                            500mg           4 per day

Please note that we can only provide repeat prescriptions with no changes to medication. If you require new medication or changes in your current ones, you need to book in and see the GP

IMPORTANT
All fields below MUST be completed.  Please list your requests in the following format:

Medication  Dosage   Frequency
Aspirin             75mg           1 per day
Panadol          500mg         4 per day

Please note that we can only provide repeat prescriptions with no changes to medication. If you require new medication or changes in your current ones, you need to book in and see the GP

Repeat Prescription GESY

12 + 14 =